Miljø for vores køretøjer

I samarbejde med vore kunder ønsker vi at bidrage til udviklingen af
effektive transportløsninger med et minimum af miljøpåvirkninger.

Dette betyder, at vi:

Gennem uddannelse skal øge kompetence og viden omkring
miljøforhold hos samtlige ansatte for derigennem at give dem mulighed for i
dagligdagen at forholde sig til miljøet

Til stadighed skal stræbe efter optimering af vort samlede
ressourceforbrug. Dette gøres ved, at vi i samarbejde med leverandører,
kolleger, kunder, myndigheder samt andre interesseorganisationer aktivt
tager del i forbedring af den samlede logistik og de afledte
miljøpåvirkninger

Ser miljøforbedrende tiltag som langsigtede investeringer

Vores biler køre på miljødiesel samt har en Euronorm på mindst 5

Gennem løbende forbedringer forebygger vores miljøpåvirkninger som
transportvirksomhed

Gennem løbende opdatering og implementering af ny lovgivning på
miljøområdet tilsikrer, at vi arbejder miljømæssigt forsvarligt.